Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Warunki korzystania

1. Umowa i ogólne warunki korzystania

1.1 Ten dokument stanowi umowę między Grupą Bohan ("Bohan") a Tobą, jako użytkownikiem, który wchodzi na lub ustanawia połączenie ze stroną WWW znaną pod nazwą BOHAN.PL i wszystkimi subdomenami ("Strona"), które są własnością i są kontrolowane przez Bohan.
1.2 Musisz przestrzegać wszystkich warunków tego dokumentu, aby móc pozostać uprawnionym użytkownikiem Strony, a Twoje użytkowanie Strony stanowi o wyrażeniu zgody na przestrzeganie tychże warunków. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za użytkowanie Strony i za całkowite przestrzeganie warunków tego dokumentu.
1.3 Bohan zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany w każdym momencie jakiegokolwiek lub wszystkich warunków tego dokumentu. Bohan powiadomi użytkowników o zmianach poprzez umieszczenie ich na Stronie lub poprzez inne środki powiadamiania. Wszelkie zmiany w tym dokumencie będą skuteczne z chwilą powiadomienia. Twoje użytkowanie strony po otrzymaniu powiadomienia o zmianach w tym dokumencie będzie oznaczało Twoją akceptację tychże zmian.
1.4 Bohan zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, ograniczenia lub zaprzestania upubliczniania jakiegokolwiek aspektu, zawartości lub funkcji tej Strony, jak również jakiegokolwiek aspektu odnoszącego się do korzystania ze Strony.
1.5 JEŻELI NIE WYRAŻASZ ZGODY NA WARUNKI TEGO DOKUMENTU LUB NIE JESTEŚ USATYSFAKCJONOWAN-Y(A) Z TEJ STRONY, TWOIM JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ROZWIĄZANIEM JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA ZE STRONY.

 

2. Działalność użytkownika i informacje o użytkowniku na Stronie

2.1 Jesteś zobowiązan-y(a) do używania Strony oraz wszelkiej zawartości, materiałów i informacji na niej odnalezionych wyłącznie zgodnie z prawem i w celach niekomercyjnych. Nie wolno Ci ładować na, rozprowadzać oraz w inny sposób rozpowszechniać poprzez Stronę żadnego rodzaju materiałów oraz  informacji, które są zniesławiające, oszczercze, obsceniczne, zawierają treści pornograficzne, obraźliwe lub w inny sposób naruszają jakiekolwiek prawa lub prawa innych osób lub podmiotów lub zawierają informacje związane z pozyskiwaniem funduszy, reklamowe lub oferują dobra i usługi.
2.2 Bohan zastrzega sobie prawo do zbierania, wykorzystywania i dystrybuowania danych demograficznych o Tobie i Twoim sposobie użytkowania Strony w formie, która nie pozwala na identyfikację jednostek lub ujawnianie Twojej tożsamości.
2.3 Bohan będzie przechowywać twoje informacje o logowaniu oraz informacje o środkach płatniczych do użytku wewnętrznego tylko podczas logowania i dokonywania zakupów w sklepie Bohan (zastosowanie ma osobna Polityka prywatności, kliknij tutaj).

 

3. Prawa do treści strony

3.1 Cała zawartość Strony udostępniana przez Bohan jest chroniona prawami autorskimi, znakiem towarowym oraz innymi prawami mającymi zastosowanie do własności intelektualnej i majątkowej oraz jest kontrolowana i/lub licencjonowana przez Bohan. Strona udostępniana przez Bohan jest chroniona prawami autorskimi, patentem, znakiem towarowym oraz innymi prawami mającymi zastosowanie do własności intelektualnej i majątkowej oraz jest kontrolowana i/lub licencjonowana przez Bohan. Bohan® jest znakiem towarowym i tam, gdzie to zaznaczono, zarejestrowanym znakiem towarowym Bohan lub podmiotów zależnych. Wszystkie inne znaki firmowe pojawiające się na Stronie są własnością ich odpowiednich właścicieli.
3.2 Nie wolno Ci modyfikować, publikować, nadawać, uczestniczyć w przekazywaniu lub sprzedaży, wytwarzać prace pochodne lub w inny sposób wykorzystywać jakichkolwiek treści w całości lub w części pochodzących z tej Strony. Możesz pobierać chronione prawami treści tylko na własny użytek, ale nie możesz ich wykorzystywać w żaden inny sposób bez pisemnej zgody Bohan i właściciela praw autorskich. Na mocy tego dokumentu zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w treściach, które udostępniono Ci do pobrania, a w szczególności zabrania się usuwania lub zmieniania jakichkolwiek praw własności lub tym podobnych informacji w tychże treściach. Wyrażasz zgodę na nie przypisywanie sobie żadnych praw własności do pobieranych treści.
3.3 Niektóre treści znajdujące się na Stronie mogą być przedmiotem dodatkowych warunków, a informacje o tym będą udostępnione w odpowiednich miejscach.

 

4. Wyłączenie odpowiedzialności i ograniczona odpowiedzialność

4.1 KATEGORYCZNIE ZGADZASZ SIĘ UŻYWAĆ TEJ STRONY NA WŁASNE RYZYKO. ANI BOHAN ANI ŻADNA ZE STOWARZYSZONYCH ORGANIZACJI, PRACOWNIKÓW, AGENTÓW, INSTYTUCJI UDOSTEPNIAJĄCYCH BOHAN TREŚCI LUB LICENCJI NIE GWARANTUJE, ŻE STRONA BĘDZIE DZIAŁAĆ NIEPRZERWANIE I BEZBŁĘDNIE. NIE CZYNI SIĘ TEŻ ŻADNYCH GWARANCJI CO DO REZULTATÓW, KTÓRE MOGA BYĆ OTRZYMANE PODCZAS KORZYSTANIA ZE STRONY, ANI CO DO DOKŁADNOŚCI, RZETELNOŚCI, PEŁNOŚCI, ANI CO DO TREŚCI, INFORMACJI, MATERIAŁÓW, POSTÓW LUB ODPOWIEDZI DO POSTÓW ZNALEZIONYCH NA STRONIE, ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW SPRZEDAWANYCH LUB UDOSTĘPNIANYCH USŁUG POPRZEZ STRONĘ LUB JAKIEKOLWIEK ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON, KTÓRE UDOSTĘPNIONO NA STRONIE.
4.2 STRONA ORAZ CAŁA JEJ ZAWARTOŚĆ, MATERIAŁY, INFORMACJE, POSTY LUB ODPOWIEDZI DO POSTÓW SĄ UDOSTĘPNIANE NA ZASADZIE "TAK JAK JEST" BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI ZAPISANYCH LUB DOMNIEMANYCH, WŁĄCZAJĄC, ALE NIE OGRANICZAJĄC DO, GWARANCJI TYTULARNYCH LUB DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRODUKTÓW SPRZEDAWANYCH LUB PASUJĄCYCH DO TEGO CELU.
4.3 POD ŻADNYM POZOREM, WŁĄCZAJĄC, ALE NIE OGRANICZAJĄC DO, ZANIECHANIA, BOHAN (ANI ŻADEN Z JEGO PARTNERÓW, JEDNOSTEK ZALEŻNYCH, ORGANIZACJO STOWARZYSZONYCH, AGENTÓW, INSTYTUCJI UDOSTĘPNIAJĄCYCH TREŚCI LUB LICENCJODAWCÓW ORAZ ICH ODPOWIEDNICH DYREKTORÓW, KIEROWNIKÓW I PRACOWNIKÓW ORAZ AGENTÓW), NIE SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE POŚREDNIE, INCYDENTALNE, WYJĄTKOWE LUB W NASTĘPSTWIE ZDARZEŃ SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU UŻYTKOWANIA LUB NIEUMIEJĘTNOŚCI UŻYTKOWANIA JAKICHKOLWIEK TREŚCI, INFORMACJI, MATERIAŁÓW, POSTÓW LUB ODPOWIEDZI NA POSTY NA STRONIE. OGRANICZENIA TE MAJĄ ZASTOSOWANIE NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY ODPOWIEDZIALNA JEDNOSTKA LUB DOMNIEMANIE ODPOWIEDZIALNA JEDNOSTKA ZOSTAŁA POINFORMOWANA LUB MIAŁA INNY POWÓD, WBY WIEDZIEĆ ALBO W RZECZYWISTOŚCI WIEDZIAŁA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. PRZYZNAJESZ I WYRAŻASZ BEZWARUNKOWĄ ZGODĘ, ŻE BOHAN (ORAZ KTÓRYKOLWIEK Z JEGO PARTNERÓW, JEDNOSTEK ZALEŻNYCH, ORGANIZACJI STOWARZYSZONYCH, PRACOWNIKÓW, AGENTÓW, INSTYTUCJI UDOSTĘPNIAJĄCYCH TREŚCI LUB LICENCJODAWCÓW I ICH ODPOWIEDNICH DYREKTÓRÓW, KIEROWNIKÓW, RRACOWNIKÓW ORAZ AGENTÓW) NIE JEST ODPOWIEDZIALNY ZA JAKIEKOLWIEK OSZCZERCZE, OBRAŹLIWE LUB NIELEGALNE PRAKTYKI JAKIEGOKOLWIEK UŻYTKOWNIKA WŁĄCZAJĄC TWOJĄ WŁASNĄ OSOBĘ.

 

5. Odszkodowanie

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić przed uszczerbkiem Bohan (partnerów, jednostek zależnych, organizacji stowarzyszonych, pracowników, agentów, instytucje udostępniające treści, licencjodawców oraz odpowiednich dyrektorów, kierowników, pracowników oraz agentów) przed wszelkimi roszczeniami, odpowiedzialnością i wydatkami, włączając koszty związane z wynagrodzeniem prawników oraz koszty postępowań prawnych i koszty narosłe w wyniku korzystania przez Użytkownika ze Strony lub w wyniku naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek postanowień tego dokumentu. Bohan zastrzega sobie prawo, według własnego uznania i na swoje konto do wyłącznej obrony i kontroli w jakichkolwiek sprawach w jakikolwiek sposób będących przedmiotem odszkodowania dla użytkownika. Użytkownik będzie współpracował w pełni, jak to tylko możliwe w przypadku jakiegokolwiek roszczenia.

 

6. Opłaty i płatności

Bohan zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do naliczania opłat za dostęp oraz użytkowanie Strony lub jakiejkolwiek części strony. Jeżeli Bohan zdecyduje o pobieraniu opłat, na stronie zostanie umieszczone stosowne powiadomienie dotyczące wszystkich opłat i należności.

 

7. Powiadomienia między nami a Użytkownikiem

Użytkownik będzie się kontaktował z Bohan poprzez wysyłanie wiadomości za pomocą tego formularza. Bohan skontaktuje się z Użytkownikiem poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres użyty do kontaktu z Bohan lub poprzez umieszczenie na Stronie stosownego powiadomienia.

 

8. Zakończenie

Bohan może zakończyć obowiązywanie tej Umowy oraz wstrzymać dostęp Użytkownika do Strony w każdej chwili. Bohan ma prawo do natychmiastowego wstrzymania udostępniania usług na rzecz Użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik dopuści się działań, które Bohan, według własnego uznania, określi jako nieakceptowalne lub w przypadku naruszenia przez Użytkownika tej Umowy.

 

9. Prawa mające zastosowanie oraz rozstrzygające spory

Ta Umowa, zachowanie Użytkownika wobec niniejszej Umowy oraz jakiekolwiek spory wynikające z zasad zawartych w niniejszej Umowie, będą rozstrzyganie wyłącznie na podstawie praw obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej bez wpływu na konflikt z zasadami prawa. Wyraźnie zgadzasz się na podleganie forum, jurysdykcji oraz miejscu toczenia sporu w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu w przypadku jakichkolwiek działań, sporów lub kontrowersji wynikających z tej Umowy.

 

10. Ogólne warunki

Ta Umowa oraz jakiekolwiek zasady umieszczone na Stronie prowadzonej przez Bohan stanowią całość umowy między stronami. Ta umowa jest wiążąca i obowiązujące z korzyścią dla Bohan oraz następców Bohan, powierników oraz dopuszczalnych cesjonariuszy.

Jesteśmy z Polski

 Zgodnie z najnowszymi regulacjami Visa i Mastercard informujemy, że miejscem działalności sklepu Bohan jest Polska.

Reklama

Loading ...